Palju Eestis purilendjaid on (olnud)?

Tellin ajakirja Gliding International ja selle väljaandjal John Roakel on aeg-ajalt tehtud tabel kogu maailma kohta. Eesti kohta tal andmed täiesti puuduvad, saadaks talle?

Kas keski oskab leida järgmised andmed:
1. Membership 2000-2011 (ma paneks siia kõik (õpilas)litsentsiga purilendurid)
2. Fatalities 2002-2011
3. Clubs and sailplanes 2010-2011 (ma paneks siia kõik purilennukid, mis peale paberimäärimist lendama võiksid saada, mitte ainult need, mis hambuni paberitega varustatud)

Paneme Eesti kaardile!

Roake tabeli järgi on viimase 5 aastaga purilendurite arv vähenenud 10 000 võrra, 2011 lõpu seis on 111 448.

Teet

Kommentaarid

Pead pöörduma Lennuameti poole, sealt saad andmed punk 1. kohta.
Euroopa Liit on olnud päris edukas purilendurite arvu vähendamisel, langustrend jätkub.
Kuusiku purilendurite kohta tean niipalju, et hetkel peaks nad lendama Hispaanias. Sealsete lendajate arvu ja enamuse nimesid ei tea, vaid kahte tunnen.

einar

Mõned aastad tagasi ma küsisin LA-lt. Oli vist 27 litsentsiga purilendurit.

Purilendurite arv ei vähene mitte üksi EL-s vaid kogu maailmas. Kuna purilennu kandepind on suurim valges maailmas, siis on siin kindlasti oluline faktor ka demograafiline põhjus.