Riigilõivud alates 01.01.2016 !!!, riigilõivuseaduse muutmise seadus.

3.5. Lennuameti toimingud

 

Seaduseelnõuga on kavas tõsta lennundusseaduse alusel toimingute tegemisega kaasnevat riigilõivu.[1] Uute riigilõivumäärade suuruse kujundamisel on lähtutud kulupõhimõttest ning eeldusest, et riigilõivumäär peaks katma vähemalt toiminguga kaasnevad otsesed kulud. Riigilõivu suuruse määramisel on lisaks arvesse võetud ka koolituste kulu ja administratsiooni kulu. Riigilõivumäära suuruse arvestamisel on lähtutud valemist : palgakulu (brutopalk + maksud),  juhtimiskulud ning majandamiskulud (administratsiooni kulu, töökohaga seotud hoone kulu, koolituskulud jne). Eelnõu kohaselt on riigilõivumäärades tehtud muudatused järgmised:

 

Kehtiva RLS § 159 lõige 1 sätestab, et õhusõiduki registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

1)MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 32 eurot;

2)MTOW õhusõidukil 751–5700 kg – 96 eurot;

3)MTOW õhusõidukil üle 5700 kg – 195 eurot.

Eelnõu kohaselt tuleb RLS § 159 lg 1 p 1 alusel tasuda senise 32 euro asemel 64 eurot, RLS § 159 lg 1 p 2 alusel senise 96 euro asemel 130 eurot ning RLS § 159 lg 1 p 3 kohaselt senise 195 euro asemel 255 eurot.

 

RLS § 159 lõige 2 sätestab, et õhusõiduki registreerimissertifikaadis muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot iga sissekande kohta. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 64 eurot.

 

RLS § 160 lõige 1 sätestab, et õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

1)MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 32 eurot;

2)MTOW õhusõidukil 751–5700 kg – 130 eurot;

3)MTOW õhusõidukil üle 5700 kg – 320 eurot.

Eelnõu kohaselt on RLS § 161 lg 1 p-s 1 uus riigilõivumäär 64 eurot, RLS § 161 lg 1 p-s 2 juhul 180 eurot ning RLS § 161 lg 1 p 3 kirjeldatud juhul 410 eurot.

 

RLS § 160 lõige 2 sätestab, et õhusõiduki lennuloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 128 eurot.

 

RLS § 161 punkt 1 sätestab, et õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli eest tasutakse riigilõivu maksimaalselt lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt: MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 32 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 63 eurot.

 

RLS § 161 punkt 2 sätestab, et õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt: 2) MTOW õhusõidukil 751-5700 kg – 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 179 eurot.

 

RLS § 162 lõike 1 punkt 1 sätestab, et ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist jätkuvalt järgmiselt: 1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg – 2240 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 2970 eurot.

 

RLS § 162 lõige 2 sätestab, et lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2880 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 3100 eurot.

 

RLS § 162 lõige 5 sätestab, et uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist lähtuvalt järgmiselt:

1)MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg – 195 eurot;

2)MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg – 320 eurot;

3)MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg – 515 eurot;

4)MTOW lennukil üle 25 000 kg – 640 eurot.

Eelnõu kohaselt on RLS § 162 lg 5 p 1 kirjeldatud juhul, riigilõivumääraks 290 eurot, RLS § 162 lg 5 p-s 2 juhul 485 eurot, RLS § 162 lg 5 p 3 juhul 680 eurot ning RLS § 162 lg 5 p 4 juhul 730 eurot.

 

RLS § 162 lõige 6 sätestab, et lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki registreerimistunnuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 220 eurot.

 

RLS § 162 lõige 7 sätestab, et kui lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaati taotleb ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaati omav isik, tasutakse taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 64 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 150 eurot.

 

RLS § 163 lõige 1 sätestab, et mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 220 eurot.

 

RLS § 163 lõige 2 sätestab, et mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistuse kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 115 eurot.

 

RLS § 164 lõige 1 sätestab, et aeronavigatsiooniteenuse osutaja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1600 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 2800 eurot.

 

RLS § 164 lõige 2 sätestab, et aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 135 eurot.

 

RLS § 164 lõige 3 sätestab, et: aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu: 1)piirkondliku lennujuhtimisteenuse osutamise puhul 640 eurot; 2)lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 640 eurot; 3)lähilennujuhtimisteenuse osutamise puhul 640 eurot; 4)lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 640 eurot; 5)lennuvälja lennuinfoteenuse osutamise puhul 640 eurot; 6)lennumeteoroloogiateenuse osutamise puhul 320 eurot; 7)aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamise puhul 640 eurot; 8)sideteenuse osutamise puhul 320 eurot; 9)navigatsiooniteenuse osutamise puhul 320 eurot; 10)seireteenuse osutamise puhul 320 eurot.

Eelnõu kohaselt on RLS § 164 lg 3 p-s 1-5 kirjeldatud juhtudel uueks riigilõivumääraks 800 eurot; RLS § 164 lg 3 p 6 kirjeldatud juhul 720 eurot, RLS § 164 lg 3 p 7 kirjeldatud juhul 800 eurot ning RLS § 164 lg 3 p 8-10 kirjeldatud juhtudel 400 eurot.

 

RLS § 165 sätestab, et lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 705 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 1070 eurot.

 

RLS § 166 lõike 1 punktid 1-3 sätestavad, et: lennuvälja või kopteriväljaku esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

1)CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 3650 eurot;

2)mittetäppislähenemisega lennuvälja või kopteriväljaku puhul 960 eurot;

3)ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja või kopteriväljaku (visual flight rules – VFR) puhul 195 eurot.

Eelnõu kohaselt on RLS § 166 lõike 1 punktis 1 kirjeldatud juhul uueks riigilõivumääraks 4000 eurot, RLS § 166 lõike 1 punktis 2 kirjeldatud juhul uueks riigilõivumääraks 1000 eurot ning RLS § 166 lõike 1 punktis 3 kirjeldatud juhul uueks riigilõivumääraks 335 eurot.

 

RLS § 166 lõige 2 sätestab, et lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 135 eurot.

 

RLS § 166 lõige 3 punkt 1 sätestab, et lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu: CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1220 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1920 eurot.

 

RLS § 166 lõige 3 punkt 2 sätestab, et lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu: mittetäppislähenemisega lennuvälja või kopteriväljaku puhul 320 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 480 eurot.

 

RLS § 166 lõige 3 punkt 3 sätestab, et lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu: ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja või kopteriväljaku puhul 64 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 130 eurot.

 

RLS § 167 lõige 1 punkt 1 sätestab, et lennundusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: õhusõiduki piloodiõpilase lennujuhiõpilase, harrastuspiloodi, erapiloodi, purilennuki, õhupalli ja ülikerglennuki piloodi või lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 29 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 94 eurot.

 

RLS § 167 lõike 1 punkt 2 sätestab, et lennundusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu ameti- ja liinipiloodi, lennujuhi, lennuinformaatori või lendude korraldaja taotluse puhul 58 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 115 eurot.

 

RLS § 167 lõike 2 punkti 1 sätestab, et lennundusloa uuendamise või duplikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu: harrastuspiloodi, erapiloodi, purilennuki, õhupalli ja ülikerglennuki piloodi või lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 13 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 66 eurot.

 

RLS § 167 lõike 2 punkt 2 sätestab, et lennundusloa uuendamise või duplikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu ameti- ja liinipiloodi, lennujuhi, lennuinformaatori või lendude korraldaja taotluse puhul 32 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 70 eurot.

 

RLS § 167 lõige 3 punkt 1 sätestab, et rahvusliku lennundusloa vahetamise eest Euroopa Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities – JAA) või Euroopa Lennuohutusadministratsiooni (European Aviation Safety Agency – EASA) vormi 26 nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse riigilõivu: 1)harrastuspiloodi, erapiloodi ja lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 23 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 155 eurot.

 

RLS § 167 lõike 3 punkt 2 sätestab, et rahvusliku lennundusloa vahetamise eest Euroopa Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities – JAA) või Euroopa Lennuohutusadministratsiooni (European Aviation Safety Agency – EASA) vormi 26 nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse riigilõivu:ameti- ja liinipiloodi taotluse puhul 58 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 88 eurot.

 

RLS § 167 lõige 4 sätestab, et lennundusloale tehtava iga uue kande või iga varasema kande kehtivusaja pikendamise eest uue tähtajani tasutakse riigilõivu 10 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 63 eurot.

 

RLS § 167 lõige 5 sätestab, et välisriigi lennundusloa tunnustamise kehtivustõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 58 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivu määraks 105 eurot.

 

RLS § 167 lõige 6 sätestab, et lennundusloa saamiseks vajaliku teooriaeksami sooritamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot eksamiteema sooritamiseks ette nähtud ühe tunni kohta. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 31 eurot.

 

RLS § 168 sätestab, et ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 68 eurot.

 

RLS § 169 sätestab, et õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 81 eurot.

 

RLS § 170 lõige 1 sätestab, et jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2180 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 2560 eurot.

 

RLS § 170 lõige 2 sätestab, et jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 705 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1280 eurot.

 

RLS § 170 lõige 3 sätestab, et jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 1160 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1840 eurot.

 

RLS § 171 lõige 1 sätestab, et lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 960 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1190 eurot.

 

RLS § 171 lõige 3 sätestab, et lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 960 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1140 eurot.

 

RLS § 172 lõige 1 sätestab, et õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1430 eurot.

 

RLS § 172 lõige 2 sätestab, et õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. RLS § 172 lõige 3 sätestab, et õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on mõlemal juhul uueks riigilõivumääraks 215 eurot.

 

RLS § 173 lõige 1 sätestab, et õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu, lähtudes taotletavast pädevusest:
1)õhusõiduki hoolduse A1 või A3 pädevuse taotluse puhul 1280 eurot;

2)õhusõiduki hoolduse A2 või A4 pädevuse taotluse puhul 640 eurot;

3)õhusõiduki mootori või abijõuseadme hoolduse B1 kuni B3 pädevuse taotluse puhul 640 eurot iga pädevuse kohta;

4)õhusõiduki komponendi hoolduse C1 kuni C20 iga pädevuse taotluse puhul 130 eurot iga pädevuse kohta;

5)eritööde D1 pädevuse taotluse puhul 260 eurot.

Eelnõu kohaselt on RLS § 173 lõike 1 punktis 1 kirjeldatud juhul uueks riigilõivumääraks 1790 eurot, RLS § 173 lõike 1 punktides 2 ja 3 kirjeldatud juhtudel uueks riigilõivumääraks 895 eurot, RLS § 173 lõike 1 punktis 4 kirjeldatud juhul 235 eurot ning 175 lõike 1 punktis 5 kirjeldatud juhul 450 eurot.

 

RLS § 174 lõige 1 sätestab, et lennunduse erialakeele testija sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 135 eurot.

 

RLS § 174 lõige 2 sätestab, et lennunduse erialakeele testija sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 135 eurot.

 

RLS § 177 lõige 1 sätestab, et õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta kinnitatud väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 16 eurot.

 

RLS § 177 lõige 2 sätestab, et sellise tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet või kandeid registris ei ole, tasutakse riigilõivu 2 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 32 eurot.

 

RLS § 177 lõige 3 sätestab, et õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta muu dokumendi kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 0,35 eurot iga lehekülje eest. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 32 eurot.

 

RLS § 1771sätestab, et julgestusinstruktori tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 21 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 37 eurot.

 

RLS § 1772 sätestab, et julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 37 eurot.

 

RLS § 1773 sätestab, et pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 245 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 260 eurot.

 

RLS § 1777 kohaselt on langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 230 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1350 eurot.

 

 [1] Kehtiva RLS §-d 159-1777.