Ilus luuletus lendavast lohemaost.

Vene poeet Afanassi Fet (1820-1892) Andres Ehini tõlkes

Madu

Siis, kui langeb õhtukaste
rohumaale kaela,
ennäe mustakulmset leske-
kammib, peseb kaela.

Lesel läbi hämaruse
silm käib taevaradu.
Juba loogeldes sealt tuleb
pikk ja ergav madu.

Tulemühal teeb ta tiiru
ümber lese õue.
Maandub õlekatusele,
volksab korstnapõue.

Mustakulmuline naine
akna suleb ruttu.
Juba kostab tagakambrist
suudlusi ja juttu.

Kommentaarid

Hea, et oled kursis ka ajatute teostega. Ega see lohemadu kah ole üldse originaalne. See oli üks Tshehhi kirjanik, kes väitis, et lohemadu pidada on keelatud. Tolles muinasjutus sai seitsmspeane lohemadu lausa nime Draakonpinsher või Seitsmepäine peni, kuid, hoidku Jumal, mitte Lohemadu (see oli keelatud).

Muuseas, Peeter, me hakkame Lohemadu talitama 03.03.07. Oled Sa kah osaline vä?